Materials i tutorials

A continuaci? presentem uns materials per a la teva formaci? en TIC. La majoria s?n materials generats en el marc de la convocat?ria FTIC, díajuts per a projectes de formaci? en TIC.

Aquests materials es posen a lliure disposici? p?blica, tal com síestablia a les bases de la convocat?ria, díacord amb la pol?tica de líSTSI de promoure la lliure difusi? de continguts.

Tamb? trobar?s materials de formaci? seleccionats de diferents fonts, que creiem adients per a totes les persones que s’estiguin iniciant en el m?n de les noves tecnologies.

Comen?ar amb l’ordinador

comen?ar amb l’ordinador Materials per comen?ar a iniciar-se en l’eina de l’ordinador. Documentaci?, exercicis, aspectes elementals de maquinari i programari… Molts recursos per fer les primeres passes!

Sistema operatiu

sistemas operatius Coneixes els diferents sistemes operatius? Vols saber coses de programari lliure? Entra i trobar?s molts materials sobre aquests temes.

Ofim?tica

power_pc Apr?n a utilitzar processadors de textos, presentacions, fulls de c?lcul, bases de dades i, fins i tot, disseny web!

Eines d’Internet

navegador Com podem navegar de manera segura per Internet? Conceptes b?sics i recomanacions per treballar de manera segura.

Imatge digital

pencils Programes i recursos perqu? puguis treballar amb imatges a l’ordinador. Apr?n a retocar imatges, fer muntatges, a escanejar, a preparar imatges per imprimir o per enviar per Internet, etc.

Gestors de continguts

contenidos Coneixes eines com el Moodle i el Mambo? Vols saber-ne m?s?

Altres

altres2 Bases de dades, llenguatges de programaci?, inserci? laboral, llic?ncies de programari i molts altres temes que de segur et resultaran interessants. Vols descobrir-los?