Enlla?os Educaci?

E-magister
Data: dv, 25/08/2006

Web especialitzada en cursos presencials i a dist?ncia, tant gratu?ts com de pagament. S’imparteixen des de mat?ries com la inform?tica i telecomunicacions, com d’idiomes, del sector financer, culturals o d’altres mat?ries. En castell?.

URL: http://www.emagister.com/

Edualter

Data: dv, 25/08/2006
Educaci? per la pau, la interculturalitat i el desenvolupament. Aquesta web t’ofereix actualitat, materials, agenda, bibliografia, adreces…cerca el que necessitis o afegeix algun…

URL: http://edualter.org/

Aulaclic

Data: dv, 25/08/2006
Cursos d’inform?tica gratu?ts.

URL: http://www.aulaclic.es/

Cibern?rium

Data: dv, 25/08/2006
Cibern?rium ?s una iniciativa de Barcelona Activa de l’Ajuntament de Barcelona, on podreu trobar activitats gratu?tes de formaci? pr?ctica per acostar Internat i les TIC als ciutadans.

URL: http://www.cibernarium.com/


Cursos i recursos

Data: dv, 25/08/2006
Recursos i xarxes educatives, tutorials, manuals i informaci? general. ?s necessari donar-se d’alta i obtenir usuari i clau per a poder accedir a molts d’aquests recursos.

URL: http://www.cursosirecursos.com/
Grazie alla pluriennale esperienza maturate nel settore della marcatura laser e ai differenti settori nei quali è coinvolta, LASIT realizza sistemi personalizzati anche per la marcatura laser per automotive .