Enlla?os Educaci?

E-magister
Data: dv, 25/08/2006

Web especialitzada en cursos presencials i a dist?ncia, tant gratu?ts com de pagament. S’imparteixen des de mat?ries com la inform?tica i telecomunicacions, com d’idiomes, del sector financer, culturals o d’altres mat?ries. En castell?.

URL: http://www.emagister.com/

Edualter

Data: dv, 25/08/2006
Educaci? per la pau, la interculturalitat i el desenvolupament. Aquesta web t’ofereix actualitat, materials, agenda, bibliografia, adreces…cerca el que necessitis o afegeix algun…

URL: http://edualter.org/

Aulaclic

Data: dv, 25/08/2006
Cursos d’inform?tica gratu?ts.

URL: http://www.aulaclic.es/

Cibern?rium

Data: dv, 25/08/2006
Cibern?rium ?s una iniciativa de Barcelona Activa de l’Ajuntament de Barcelona, on podreu trobar activitats gratu?tes de formaci? pr?ctica per acostar Internat i les TIC als ciutadans.

URL: http://www.cibernarium.com/


Cursos i recursos

Data: dv, 25/08/2006
Recursos i xarxes educatives, tutorials, manuals i informaci? general. ?s necessari donar-se d’alta i obtenir usuari i clau per a poder accedir a molts d’aquests recursos.

URL: http://www.cursosirecursos.com/
Grazie alla pluriennale esperienza maturate nel settore della marcatura laser e ai differenti settori nei quali è coinvolta, LASIT realizza sistemi personalizzati anche per la marcatura laser per automotive .

Materials i tutorials

A continuaci? presentem uns materials per a la teva formaci? en TIC. La majoria s?n materials generats en el marc de la convocat?ria FTIC, d’ajuts per a projectes de formaci? en TIC.

Aquests materials es posen a lliure disposici? p?blica, tal com s’establia a les bases de la convocat?ria, d’acord amb la pol?tica de l’STSI de promoure la lliure difusi? de continguts.

Tamb? trobar?s materials de formaci? seleccionats de diferents fonts, que creiem adients per a totes les persones que s’estiguin iniciant en el m?n de les noves tecnologies.

Comen?ar amb l’ordinador

comen?ar amb l’ordinador Materials per comen?ar a iniciar-se en l’eina de l’ordinador. Documentaci?, exercicis, aspectes elementals de maquinari i programari… Molts recursos per fer les primeres passes!

Sistema operatiu

sistemas operatius Coneixes els diferents sistemes operatius? Vols saber coses de programari lliure? Entra i trobar?s molts materials sobre aquests temes.

Ofim?tica

power_pc Apr?n a utilitzar processadors de textos, presentacions, fulls de c?lcul, bases de dades i, fins i tot, disseny web!

Eines d’Internet

navegador Com podem navegar de manera segura per Internet? Conceptes b?sics i recomanacions per treballar de manera segura.

Imatge digital

pencils Programes i recursos perqu? puguis treballar amb imatges a l’ordinador. Apr?n a retocar imatges, fer muntatges, a escanejar, a preparar imatges per imprimir o per enviar per Internet, etc.

Gestors de continguts

contenidos Coneixes eines com el Moodle i el Mambo? Vols saber-ne m?s?

Altres

altres2 Bases de dades, llenguatges de programaci?, inserci? laboral, llic?ncies de programari i molts altres temes que de segur et resultaran interessants. Vols descobrir-los?